อาคาร 14 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จ.เพชรบุรี