ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 22-23 ม.ค. 67การตรวจ ติดตามคุณภาพภายในระบบมาตรฐานหน่วยตรวจ ISO 17020 ของ กสก.ศพฐ.6ประธาน พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร.ผู้บังคับบัญชา ศพฐ.6 พล.ต.ต.หญิง ปิยะเนตร ไชยหาญ ผบก.ศพฐ.6ผู้เชี่ยวชาญ พ.ต.อ.ณัฐ บุรณศิริ นวท.(สบ 5) พฐก.คณะผู้ตรวจประเมิน พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม นวท.(สบ 5) สฝจ. และ พ.ต.อ.ธนบดี บุญพา นวท.(สบ 4) กสก.ศพฐ.7 พร้อมคณะหน่วยรับการตรวจประเมิน กสก.ศพฐ.6

การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบมาตรฐานหน่วยตรวจ ISO 17020 ของ กสก.ศพฐ.2

วันที่ 14-15 ธ.ค. 66การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบมาตรฐานหน่วยตรวจ ISO 17020 ของ กสก.ศพฐ.2ประธาน พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.ศพฐ.2ผู้เชี่ยวชาญ พ.ต.อ.สุรณรงค์ รัตนโกสุมภ์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.4คณะผู้ตรวจประเมิน พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม นวท.(สบ 5) สฝจ. และ พ.ต.อ.ยอดรัก ด้วนมี นวท.(สบ 4) กสก.ศพฐ.4 พร้อมคณะหน่วยรับการตรวจประเมิน กสก.ศพฐ.2

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันนี้ (9 มิ.ย.66) เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.กัลป์ ทังสุพานิช ผบก.สฝจ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พุทธศักราช 2566โดยมี พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.(ผู้แทน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ )เข้าร่วมพิธีฯณ พระบรมราชานุสาวรีย์เชิงสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันนี้ (7 มิ.ย.66) เวลา 09.00 น.พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ.8) สพฐ.ตร.เป็นประธานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารคุณภาพ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐก., ศพฐ.1-10 กรณีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับการตรวจประเมินจาก สมอ. โดยมี พล.ต.ต.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ ผบก.ศพฐ.1 พ.ต.อ.หญิง ปิยะเนตร ไชยหาญ นวท.(สบ5) สฝจ. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร็นซ์ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

ข่าวภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันนี้ (1 พ.ค.66) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.กัลป์ ทังสุพานิช ผบก.สฝจ. มอบหมายให้ พ.ต.อ.หญิง ปิยะเนตร ไชยหาญ นวท.(สบ5) สฝจ.เป็นประธานการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ ครั้งที่ 1 ตามมาตรฐาน 17020 สถานประกอบการของ สฝจ., กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.1,2,5 และ 6โดยมี พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม นวท.(สบ4) กมฐ.สฝจ. คุณวิทยา อินทร์สุวรรณ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พร้อมคณะ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.และผ่านระบบการประชุมทางไกล

ข่าวภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันนี้ (25 เม.ย.66) เวลา 10.00 น. สฝจ.จัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ กรุงเทพฯนำโดย พล.ต.ต.กัลป์ ทังสุพานิช ผบก.สฝจ., ว่าที่ พ.ต.อ.พิทักษ์ วาฤทธิ์ ผกก.ฝอ.สฝจ.และข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มีความพร้อม เข้าร่วมบริจาคโลหิตด้วยจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ข่าวภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันนี้ ๒๑ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สฝจ.ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจติดตามคุณภาพ ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17020 ของกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐก. และ ศพฐ.1 – ศพฐ.10 โดยมี พล.ต.ต.กัลป์ ทังสุพานิช ผบก.สฝจ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยพ.ต.อ.หญิง ปิยะเนตร ไชยหาญ นวท.(สบ๕)สฝจ. ผู้จัดการคุณภาพระบบมาตรฐาน และมี นวท.(สบ๔)กสก. พฐก. /ศพฐ.1- 10 และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

ข่าวภารกิจผู้บังคับบัญชา 04

Lorem Ipsum คืออะไร? Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ. 1960 เมื่อแผ่น Letraset วางจำหน่ายโดยมีข้อความบนนั้นเป็น Lorem Ipsum และล่าสุดกว่านั้น คือเมื่อซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) อย่าง Aldus PageMaker ได้รวมเอา Lorem Ipsum เวอร์ชั่นต่างๆ เข้าไว้ในซอฟท์แวร์ด้วย ทำไมจึงต้องนำมาใช้? มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนการเขียนว่า ‘ตรงนี้เป็นเนื้อหา, ตรงนี้เป็นเนื้อหา’ ได้ และยังทำให้มองดูเหมือนกับภาษาอังกฤษที่อ่านได้ปกติ ปัจจุบันมีแพ็กเกจของซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ และซอฟท์แวร์การสร้างเว็บเพจ (Web Page Editor) หลายตัวที่ใช้ Lorem Ipsum เป็นแบบจำลองเนื้อหาที่เป็นค่าตั้งต้น และเวลาที่เสิร์ชด้วยคำว่า ‘lorem ipsum’ ผลการเสิร์ชที่ได้ก็จะไม่พบบรรดาเว็บไซต์ที่ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มสร้างด้วย โดยหลายปีที่ผ่านมาก็มีการคิดค้นเวอร์ชั่นต่างๆ ของ Lorem Ipsum ขึ้นมาใช้ บ้างก็เป็นความบังเอิญ บ้างก็เป็นความตั้งใจ (เช่น การแอบแทรกมุกตลก) มันมีที่มาอย่างไร? ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยมกัน Lorem Ipsum ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชุดตัวอักษรที่สุ่มขึ้นมามั่วๆ แต่หากมีที่มาจากวรรณกรรมละตินคลาสสิกชิ้นหนึ่งในยุค 45 ปีก่อนคริสตศักราช ทำให้มันมีอายุถึงกว่า 2000 ปีเลยทีเดียว ริชาร์ด แมคคลินท็อค ศาสตราจารย์ชาวละติน จากวิทยาลัยแฮมพ์เด็น-ซิดนีย์ ในรัฐเวอร์จิเนียร์ นำคำภาษาละตินคำว่า consectetur ซึ่งหาคำแปลไม่ได้จาก Lorem Ipsum ตอนหนึ่งมาค้นเพิ่มเติม โดยตรวจเทียบกับแหล่งอ้างอิงต่างๆ ในวรรณกรรมคลาสสิก และค้นพบแหล่งข้อมูลที่ไร้ข้อกังขาว่า Lorem Ipsum นั้นมาจากตอนที่

ข่าวภารกิจผู้บังคับบัญชา 05

Lorem Ipsum คืออะไร? Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ. 1960 เมื่อแผ่น Letraset วางจำหน่ายโดยมีข้อความบนนั้นเป็น Lorem Ipsum และล่าสุดกว่านั้น คือเมื่อซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) อย่าง Aldus PageMaker ได้รวมเอา Lorem Ipsum เวอร์ชั่นต่างๆ เข้าไว้ในซอฟท์แวร์ด้วย ทำไมจึงต้องนำมาใช้? มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนการเขียนว่า ‘ตรงนี้เป็นเนื้อหา, ตรงนี้เป็นเนื้อหา’ ได้ และยังทำให้มองดูเหมือนกับภาษาอังกฤษที่อ่านได้ปกติ ปัจจุบันมีแพ็กเกจของซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ และซอฟท์แวร์การสร้างเว็บเพจ (Web Page Editor) หลายตัวที่ใช้ Lorem Ipsum เป็นแบบจำลองเนื้อหาที่เป็นค่าตั้งต้น และเวลาที่เสิร์ชด้วยคำว่า ‘lorem ipsum’ ผลการเสิร์ชที่ได้ก็จะไม่พบบรรดาเว็บไซต์ที่ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มสร้างด้วย โดยหลายปีที่ผ่านมาก็มีการคิดค้นเวอร์ชั่นต่างๆ ของ Lorem Ipsum ขึ้นมาใช้ บ้างก็เป็นความบังเอิญ บ้างก็เป็นความตั้งใจ (เช่น การแอบแทรกมุกตลก) มันมีที่มาอย่างไร? ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยมกัน Lorem Ipsum ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชุดตัวอักษรที่สุ่มขึ้นมามั่วๆ แต่หากมีที่มาจากวรรณกรรมละตินคลาสสิกชิ้นหนึ่งในยุค 45 ปีก่อนคริสตศักราช ทำให้มันมีอายุถึงกว่า 2000 ปีเลยทีเดียว ริชาร์ด แมคคลินท็อค ศาสตราจารย์ชาวละติน จากวิทยาลัยแฮมพ์เด็น-ซิดนีย์ ในรัฐเวอร์จิเนียร์ นำคำภาษาละตินคำว่า consectetur ซึ่งหาคำแปลไม่ได้จาก Lorem Ipsum ตอนหนึ่งมาค้นเพิ่มเติม โดยตรวจเทียบกับแหล่งอ้างอิงต่างๆ ในวรรณกรรมคลาสสิก และค้นพบแหล่งข้อมูลที่ไร้ข้อกังขาว่า Lorem Ipsum นั้นมาจากตอนที่