ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันนี้ (7 มิ.ย.66) เวลา 09.00 น.พล.ต.ท.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ.8) สพฐ.ตร.เป็นประธานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารคุณภาพ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐก., ศพฐ.1-10 กรณีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับการตรวจประเมินจาก สมอ. โดยมี พล.ต.ต.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ ผบก.ศพฐ.1 พ.ต.อ.หญิง ปิยะเนตร ไชยหาญ นวท.(สบ5) สฝจ. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศปก.สพฐ.ตร. และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร็นซ์ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *