ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

วันนี้ (2 พ.ค. 66) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ ผบก.ศพฐ.1 มอบหมายให้ พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.1 เป็นประธานการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ ครั้งที่ 1 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 ณ สถานประกอบการ ของ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.1
โดยมี พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ พาลี นวท.(สบ 4) กสก.ศพฐ.1 คุณวิทยา อินทร์สุวรรณ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พร้อมคณะ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศพฐ.1