ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสา ของนักเรียนอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (ตวท.) รุ่นที่ 31 บริเวณหาดปึกเตียน จังหวัด เพชรบุรี ประจำวันที่ 14 มิ.ย. 66 เวลา 07.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *