การแข่งขันตรวจสถานที่เกิดเหตุ

การแข่งขันตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่อคัดเลือกหน่วยที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2567

รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. 66 – 13 ก.พ. 67

รอบตัดสิน ระหว่างวันที่ 23 – 25 เม.ย. 67

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *